890 Kamokila Blvd Kapolei, HI 96707

555 Farrington Hwy Kapolei, HI 96707

Route 1

0.771 miles
2min
 1. Start out going southwest on Kamokila Blvd toward Uluohia St.

  Then 0.07 miles
 2. Take the 1st left onto Uluohia St.

  1. If you reach Kealakapu St you've gone about 0.1 miles too far

  Then 0.09 miles
 3. Take the 1st left onto Haumea St.

  1. If you reach Ala Kahawai St you've gone a little too far

  Then 0.08 miles
 4. Take the 1st left onto Alohikea St.

  1. If you reach Wakea St you've gone a little too far

  Then 0.08 miles
 5. Take the 1st right onto Kamokila Blvd.

  1. House of Fortune is on the corner

  Then 0.33 miles
 6. Kamokila Blvd becomes Farrington Hwy/HI-93.

  Then 0.14 miles
 7. 555 FARRINGTON HWY is on the right.

  1. Your destination is just past Kapowai Pl

  2. If you reach Kapouka Pl you've gone a little too far

  Then 0.00 miles