Doris Duke Theatre

Kabuki Kapiolani Restaurant

Route 1

Go west on S Beretania St.
0.991 miles
3min
 1. Start out going east on Kinau St toward Osorio Pl.

  Then 0.09 miles
 2. Take the 1st right onto Victoria St.

  1. Victoria St is just past Osorio Pl

  2. If you reach Beverly Ct you've gone about 0.1 miles too far

  Then 0.07 miles
 3. Take the 1st right onto S Beretania St.

  1. If you reach Young St you've gone a little too far

  Then 0.10 miles
 4. Take the 1st left onto Ward Ave.

  1. If you reach Hale-Makai you've gone a little too far

  Then 0.40 miles
 5. Turn right onto Kapiolani Blvd.

  1. Kapiolani Blvd is 0.2 miles past S King St

  2. If you reach Waimanu St you've gone a little too far

  Then 0.33 miles
 6. 600 KAPIOLANI BLVD is on the right.

  1. Your destination is just past Curtis St

  2. If you reach South St you've gone a little too far

  Then 0.00 miles